نمایش 2 نتیجه (ها)
فمیلی یاچت

پاداش هفتگی خانوده(Family) در یاچت

کاربران در خانواده ها بر اساس دریافتی های خود پاداش هفتگی دریافت میکنند حتی کاربران میزبان این پاداش ها بر اساس میزان دریافتی شما مشابه تصویر می باشد پادش ها شامل vip از 1 تا 5 می باشد میزان دریافتی هفتگی پاداش VIP 10000 VIP 1 50000 VIP 2 100000 VIP 3 200000 VIP 4 …

سیستم میزبانی host

سیستم میزبانی برای کاربران ایران فعال شد کاربران که فعال هستند و در فمیلی های ایرانی و یا خارجی هستند و یا عضو هیچ فمیلی نیستند توسط نماینده رسمی ایران به میزبان (host) تبدیل خواهند شد و می توانند بر اساس فعالیت خود در اتاق خود و اتاق های دیگر امتیازات خاص (حقوق) دریافت کنند …