نمایش 1 نتیجه (ها)
قوانین فضای مجازی در یاچت

مجازات افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی

مجازات افشای اطلاعات خصوصی افراد(در فضای مجازی) در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که …