نمایش 2 نتیجه (ها)
قوانین فضای مجازی در یاچت

مجازات افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی

مجازات افشای اطلاعات خصوصی افراد(در فضای مجازی) در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که …

مسدودیت حساب

کوچکترین بی احترامی و تهدید و فحاشی و مسائل سیاسی = مسدودیت حسابامنیت در یاچت برای همه کاربران برقرار است(تابع قوانین جمهوری اسلامی)همه کاربران در برنامه یاچت باید به یکدیگر احترام بگذارند و به هیچ وجه حق بی احترامی و آزار و اذیت و تهدید کاربران دیگر ندارندهر کاربری تخلفی انجام داد از متن یا …