1- به منظور حفظ اقتدار میزبان. yachat یک مدیر در تیم میزبان خواهد داشت

2- اگر میزبان فقط به وظیفه برسد و به زمان مشخص (ساعتها یا روزها) نرسد. فقط 70٪ حقوق پرداخت خواهد شد

3- اگر میزبان در زمان تعیین شده به حداقل هدف نرسد ، هیچ حقوقی به وی پرداخت نمی شود

4- اگر ثابت شود که میزبان در برنامه مشکل ایجاد کرده یا از طرف وی تخلفی صورت بگیرد همکاری فوراً لغو خواهد شد(بی نظمی در اتاق و عدم مدیریت صحیح اتاق و ایجاد هرج و مرج و به هم زدن نظم اتاق های برنامه )

5- میزبان از هر اتاقی دریافتی داشته باشد برای هدف او محاسبه خواهد شد

6- میزبان از گیفت های دریافتی خود 40 درصد در پنل مجری به عنوان حقوق و 10 درصد در کیف پول برای تبدیل کردن

7- در ماه اول اگر سطح یک را پر کنید 100درصد حقوق را دریافت خواهید کرد و در ماه دوم اگر مجدد سطح یک را پر کنید 70درصد حقوق را دریافت می کنید و در ماه سوم اگر مجدد سطح یک را پر کنید هیچ حقوقی دریافت نمی کنید(این قانون فقط برای سطح یک می باشد و سطح های بالاتر مشکلی ندارد)

8- میزبان نمی تواند 2 یا بیشتر شناسه داشته باشد

9- میزبان نمی تواند پاداش های مربوط به سیستم را دریافت کند (پاداش هفتگی پاداش خانواده ، پاداش شارژ و سیاست های مربوط به پاداش که ممکن است در آینده راه اندازی شود

10 – زمان محاسبه کار میزبان: یک ماه طبیعی ، شروع از اول ، تسویه حساب هر ماه میلادی طبیعی

11- از گیفت های معمولی 80 درصد برای شما هدف محاسبه می شود و 20 درصد در کیف پول شما وارد می شود و از گیفت های چالش 80 درصد برای شما هدف محاسبه می شود و 80 درصد در کیف پول شما وارد می شود