Yachat

جایزه خرید سکه در یا چت

با هر بار خرید در 24 ساعت میتوانید VIP هدیه دریافت کنید و سکه رایگان نیز جایزه بگیرید البته حداقل خرید باید بالای 20 هزار سکه در 24 ساعت باشد

حجم خرید سکهجایزه خرید
20.000
(پاداش500سکه از سایت و روزانه پاداش120سکه به مدت 2 روز)
VIP1
40.000
(پاداش1000سکه از سایت و روزانه پاداش350سکه به مدت 2 روز)
VIP2
60.000
(پاداش1700سکه از سایت و روزانه پاداش1300سکه به مدت 2 روز)
VIP3
100.000
(پاداش3500سکه از سایت و روزانه پاداش3800سکه به مدت 2 روز)
VIP4
200.000
(پاداش7000سکه از سایت و روزانه پاداش9999سکه به مدت 2 روز)
VIP5
300.000
(پاداش10500سکه از سایت و روزانه پاداش9999سکه به مدت 2 روز)
VIP5
500.000
(پاداش17500سکه از سایت و روزانه پاداش9999سکه به مدت 3 روز)
VIP5

لینک کوتاه : https://yachat.ir/QS7jD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.